GREEN SPORT FACILITY tildeles til idrætshaller, sportsarenaer, svømmehaller, iskøjtehaller og sportspladser, hvis de gør en ekstra indsats for at passe på miljøet ved at opfylde nedenstående kriterier.

Om kriterierne

For at få tildelt GREEN SPORT FACILITY skal anlægget leve op til nedenstående kriterier. 

  • Obligatoriske kriterier skal opfyldes inden tildelingen
  • Pointkriterier som giver 1 til 5 point, afhængig af kriteriets vægtning.

Alle obligatoriske kriterier og min. 30 % af de relevante pointkriterier skal være opfyldt for at blive mærket med GREEN SPORT FACILITY.

Er du interesseret i at ansøge om GREEN SPORT FACILITY, kan du kontakte sekretariatet i HI (Halinspektørforeningen), der vil hjælpe med ansøgningen. Klik her...