En GREEN SPORT FACILITY bliver løbende kontrolleret både inden og efter mærkningen  for at sikre, at anlægget lever op til sine forpligtelser og kriterierne.

GREEN SPORT FACILITY følger nedenstående procedure for at sikre overholdelse af kriterier og fremdrift i miljøindsatsen.

  • Ansøgningsprocessen
  • Godkendes af Jury
  • Løbende kontrolbesøg
  • Løbende dokumentation og sikring af overholdelse

Ansøgningprocessen

For at få tildelt GREEN SPORT FACILITY  skal der indsendes en ansøgning med relevant dokumentation fra den pågældende restaurant, catering eller kantine. Herefter besøger en konsulent spisestedet for at hjælpe og sikre sig at alle kravene er opfyldt og den nødvendige dokumentation findes frem eller udvikles.

Godkendes af Jury

Når alle krav er opfyldt og dokumentationen er på plads indstilles ansøgningen til godkendelse hos en Jury. Hvis juryen godkender ansøgningen, kan virksomheden herefter tildeles GREEN SPORT FACILITY .

Konsulentbesøg

Ved det indledende konsulentbesøg udfyldes skemaet, og der udarbejdes i fællesskab miljøprocedure, mål, affaldsplan, aktiviteter og informationsmateriale, som er målrettet anlægget.

Alle GREEN SPORT FACILITY får kontrolbesøg inden tildeling og får besøg igen cirka efter et år. Herefter besøges virksomheden hvert andet eller tredje år, hvor det sikres, at kravene stadig overholdes, så virksomheden kan bibeholde GREEN SPORT FACILITY , og der gives råd til, hvordan de kommer videre med miljøarbejdet.

Kontrollen udføres af konsulenter, som har indgående kendskab til ordningen og dens miljøkrav og som ligeledes kan rådgive og spare med de mærkede virksomheder.

Omkostninger til kontrolbesøget afholdes af GREEN SPORT FACILITY, mens alle udgifter til evt. konsulentbistand, nødvendige investeringer m.v. afholdes af anlægget.

Løbende dokumentation og sikring af overholdelse

Udover de løbende kontrolbesøg skal anlægget hvert år omkring årsskiftet indsende oplysninger om udvalgte kriterier og hvordan stedet løbende forbedre sig. 

Mærkningen kan fratages fra anlægget, hvis det erfares, at opfyldelsen af kriterierne misligholdes.