For mange turistvirksomheder er det ikke en svær og uoverkommelig opgave at blive medlem af Green Key. Meget af arbejdet er almindelig sund fornuft, som er sat i system. Men det kræver at virksomheden har hjertet på det rette sted og at virksomheden på alle niveauer går engageret og vedholdende ind i arbejdet – også efter en evt. tildeling af mærket.

GREEN SPORT FACILITYs miljøarbejde:

 • Er et styringsværktøj for miljøarbejdet

 • Er almindelig økonomisk og sund fornuft

 • Igangsætter en proces og ny tankegang

 • Har fokus på relevante miljøforhold

 • Tager hensyn til at virksomheder har forskellige forudsætninger

 • Kan være en model til hurtige besparelser

 • Vil sikre ejerskab hos de ansatte

 • Har også fokus på at gæster kan men ikke skal gøre en indsats

 • Stiller krav videre til leverandører

 • Skal ikke give mærkbar indflydelse på kvaliteten

 • Er pragmatisk – ikke fanatisk

Efter tildelingen

Hvis anlægget får tildelt GREEN SPORT FACILITY er miljøarbejdet lige begyndt.  Som medlem af ordningen skal der løbende holdes gang i ”miljøgryden” og sikres fremdrift i miljøarbejdet. Det er hensigten, at miljøet indgår som element i alle overvejelser og beslutninger, som virksomheden tager.

Anlægget skal:

 • Arbejde med nye miljømål og handlingsplaner

 • Uddanne og motivere nyt og eksisterende personale

 • Sikre at leverandører lever op til deres forpligtigelser

 • Holde øje med energi- og vandforbrug og økologiprocent