1. Støtter op om kommunens klimaindsats og ansvarlige indkøbspolitik
GREEN SPORT FACILITY er et synligt signal til omgivelserne herunder borgere og turister om, at kommunen – også på idrætsanlæg - gør en indsats for at agere bæredygtigt og beskytte miljøet. Det er samtidig med til at støtte op om kommunens klimaindsats.

Det er i tråd med en eventuel ansvarlig og grøn indkøbspolitik og med kommunens yderligere indsat fx hvis der deltages i søsterkampagnerne Blå Flag, Grønne Spirer på Institutioner, Grønt Flag – Grøn Skole samt indsats for at øge økologien i offentlige køkkener.

2. Der spares på driftsomkostningerne 
GREEN SPORT FACILITY har et koncept som fokuserer på at give driftsbesparelser uden at det går udover anlæggets kerneydelse. I kriterierne og materiale indarbejdes løbende ny viden og teknologi, så det gøres nemmere for medlemmerne at være up-to-date med udviklingen og gør det muligt ”at plukke” flere frugter og skære endnu mere på ressourceforbruget uden, at gæsterne mærker det.

Hvis der ønskes bevis på dette, kan et hvilket som helt anlæg i Danmark, som er med i ordningen, bekræfte disse besparelser på driftsomkostninger.

3. Anlæg fremtidssikres
Via Green Sport Facility kriterierne sikres det at anlægget udvikles, forbedres og fremtidssikres, og dermed minimeres risikoen for forfald og pludselige større renoveringer på længere sigt.

4. Det er ikke dyrt at deltage 
Det skal ikke være dyrt at profilere miljøindsatsen. Derfor er gebyret for Green Sport Facility holdt lavt sammenlignet med andre mærker på markedet. Ofte er gebyret sparet hurtigt hjem på besparelser.

5. Det er ikke svært at ansøge, da alt bureaukrati er skåret væk
Bureaukratiet er holdt nede med en simpel ansøgningsprocedure uden komplicerede beregningsmetoder. Så det er nemt at tjekke, om I kan være med. Der er fokus på, at der skal bruges tid på forbedringer frem for en masse papirarbejde.

6. Der stilles relevante krav, som ikke forringer servicen for brugerne
Green Sport Facility´s kriterier er udviklet af og til branchen – og ikke af miljøfanatikere. Green Sport Facility har et indgående kendskab til branchen og har fokus på, at det ikke må gå ud over brugernes oplevelse. Green Sport Facility´s krav er tilpasset præcist til idrætsanlæg.

7. Flere og flere borgere og turister efterspørger miljømærkede produkter
Undersøgelser viser at flere og flere kunder efterspørger miljømærkede produkter og oplevelser. I fremtiden vil det for mange være en forudsætning for valg af anlæg. For mange private virksomheder indgår miljømærker, som et kriterium for valg af møde-, event- og konferencested.

8. Synergi med en international ordning, som er i mange lande
Ordningen giver genkendelighed for turister, da Green Sport Facility er i familie med Green Key som er etableret i over 55 lande med mere end 2.700 virksomheder.

9. Motiverede medarbejdere og bedre arbejdsmiljø 
Undersøgelser viser, at arbejdet med miljøindsatsen og Green Sport Facility giver mere indhold og sammenhold på arbejdspladsen. Det er med til at øge arbejdsglæden, skabe et bedre arbejdsmiljø med færre sygedage og glæden smitter af på brugerne af faciliteterne.

10. Modtager rådgivning og bliver en del af et netværk
Som en del af ordningen tilbydes også rådgivning, som kan styrke anlægget på miljøområdet og minimere risikoen for fejlinvesteringer. Samtidig bliver virksomheden en del af et netværk, hvor ideer udveksles, så den dybe tallerken ikke skal opfindes gang på gang.